Home
Home
Contact
Contact
© 2006 De Echte Kern B.V. Naarden, site by Roerstaafjes.nl

Toets 4


Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

I. Het productbeleid van een onderneming heeft onder andere betrekking op de kwaliteit van de producten.
II. Het distributiebeleid heeft betrekking op de verkoopinspanningen van ondernemingen.Een onderneming voert penetratiepolitiek voor één van haar producten. Hiertoe voert zij het volgende prijsbeleid:


Gegeven is de volgende balans van een onderneming per 31 december 2006 in duizenden euros
Balans per 31/12/2006
Vlottende activa100Eigen vermogen50
Vaste activa(I)Vreemd vermogen
 ---- ----
 (II) 110
De ontbrekende bedragen zijn :Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

I. Hoogovens (Corus) is een onderneming in de primaire sector.
II. De commanditaire vennoot is hoofdelijk aansprakelijk.Welke van onderstaande kosten zijn transactiekosten?


Als een boekverkoper op internet besluit ook dvd’s te gaan verkopen, is sprake van


Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

I. Over de rentelasten op vreemd vermogen moet belasting worden betaald.
II. Een BV is verplicht een jaarverslag te publicerenAls men spreekt over synergie, dan bedoelt men


Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

I. De post ‘debiteuren’ bestaat uit nog openstaande rekeningen bij leveranciers.
II. Het jaarverslag is alleen van belang voor aandeelhouders.De Raad van Commissarissen


Object not found!

Object not found!

The requested URL was not found on this server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.

If you think this is a server error, please contact the webmaster.

Error 404

botsvsbrowsers.biz
Apache/2.4.18 (Unix) OpenSSL/1.0.1t