Home
Home
Contact
Contact
© 2006 De Echte Kern B.V. Naarden, site by Roerstaafjes.nl

Site voor docenten en leerlingen onderbouw HAVO en VWO. 

  

Nieuws 
 • 02-01-2012 Wellink: Nederland is deel lening aan Griekenland kwijt
  Nout Wellink, de oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB), acht de kans 'levensgroot' dat de eurolanden een deel van hun leningen aan Griekenland moeten afschrijven. De bijdrage van banken aan de redding van Griekenland is niet genoeg.  Minister Jan  Kees de Jager (CDA) van Financiën, heeft steeds gezegd dat Nederland zijn geld terugkrijgt. Wellink acht dat niet realistisch.
  Wilt u het artikel lezen dat in Elsevier verscheen , klik dan hier

 • 09-12-2011 Op weg naar de stabiliteitsunie
  ‘Een doorbraak naar de stabiliteitsunie. De euro krijgt stap voor stap zijn geloofwaardigheid terug’, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel vrijdag na de voor haar beslissende Europese top over de weg uit de Europese schuldencrisis. Alle EU-landen, met uitzondering van Groot-Brittannië, zijn bereid om nieuwe en bindende afspraken over begrotingsdiscipline in een nieuw verdrag neer te leggen dat in maart moet worden getekend. Wilt u het artikel lezen dat in het FD verscheen , klik dan hier.
   
 • 17-11-2011 Studiesucces in de economie
  In ESB van 19-08-2011 verscheen hierover een artikel, waarbij wordt ingegaan op wiskundige kennis en intrinsieke motivatie. Kunnen studenten wiskundigedefiënties compenseren met hoge motivatie? Wilt u dit artikel lezen klik dan hier.

 • 15-04-2011 CBS in de Klas
  Deze website is een initiatief van het Centraal Bureau voor de Statistiek. CBS in de Klas biedt docenten gratis specifiek CBS-materiaal aan dat direct bruikbaar is in de klas en dat past in het lesprogramma. Er is gekozen om het CBS-materiaal in eerste instantie aan te bieden voor de vakken economie en aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs. Er zijn animaties en interactieve applicaties, zoals de (regionale) bevolkingspiramide en de conjunctuurklok. Er is achtergrondinformatie bij recente economische ontwikkelingen en kant-en-klaar lesmateriaal. Om naar de website te gaan klikt u hier. 
   
 • 18-01-2011 Lezingen Arnold Heertje 
  In 2010 heeft Arnold Heertje lezingen gehouden over de economische actualiteit voor verscheidene vwo-scholen alsmede gymnasia. Soms voor een enkele klas, in andere gevallen in een aula gevuld met leerlingen van de bovenbouw. Door leerlingen, docenten en schoolleiding zijn deze "extra lessen" gewaardeerd. Daarom is Arnold Heertje graag bereid om ook in 2011 deze lezingen te houden; de inhoud zal echter een wijziging ondergaan door het veranderen van de actualiteit. Een absolute voorwaarde is dat er voor de scholen geen kosten aan zijn verbonden, dus ook geen vergoeding voor reiskosten. Belangstellende docenten of vaksecties economie kunnen zich in verbinding stellen via email - joab@heertje.nl - of via het mobiele telefoonnummer 06-55822767. Over de concrete invulling van de lezing is overleg mogelijk.

 • 01-01-2011 Een pakkend begin! Vakdidactiek en economie
  In deze publicatie van het Ruud de Moor Centrum treft u ruim 30 voorbeelden aan voor het economie onderwijs om goed van start te gaan. Met deze uitgave wordt een handvat en inspiratie geboden aan alle docenten economie voor de de start van een les. De leerlingen worden zodoende uitgedaagd om verder enthousiast bezig te zijn met het leergebied economie. De docent(e) wordt geprikeld om andere paden te bewandelen om de lessen vanaf het begin aantrekkelijk te maken.

 • 29-12-2010 Welk economisch nieuws uit 2010 vond u het meest hoopgevend?
  In de rubriek 'Vraag van het jaar' van het december nummer van ESB reageert Arnold Heertje hierop. Hij noemt Marja van Bijsterveldt, de minister van onderwijs, die heeft aangekondigd terug te willen naar de kern van het onderwijs namelijk vakinhoudelijke kennis overdragen en bevorderen. Wilt u het lezen, klik dan hier. In de Volkskrant verscheen van de hand van Ferry Haan ook een artkel 'Terug naar de kern". Het kabinet wil terug naar een plek bij de mondiale top vijf op onderwijsgebied. 

 • 22-12-2010 Integrale economie
  Onder deze titel verscheen in het nieuwste nummer van ESB een artikel van Arnold Heertje. De economische wetenschap is in staat om bij te dragen aan de oplossing van de huidige economische vraagstukken. De informatietechnologie speelt daarbij een belangrijke rol.Wilt u dit artikel lezen klik dan hier.

 • 15-10-2010 'Grotere besparingen geen ramp'
  Onlangs verscheen dit artikel van de hand van Arnold Heertje in zijn column voor RTLZ. Een verschuiving van consumptie via extra besparingen naar investeringen in duurzaamheid is geen ramp maar een zegen, omdat de consumenten via deze investeringen de kwaliteit van hun bestaan zien toenemen door vergroening van het economisch en maatschappelijk leven. Klik hier om het hele artikel te lezen.       

 • 24-08-2010 'Sta op tegen verstuurder valse facturen SENA'
  Dit is de titel van een nieuw artikel van Arnold Heertje in zijn column voor RTLZ. SENA stuurt valse facturen naar willekeurige bedrijven. Het is de hoogste tijd hier een eind aan te maken. Klik hier om het hele artikel te lezen.

 • 23-06-2010 Economieonderwijs berokkent leerling grote schade
  Vandaag staat onder deze kop een reactie van Arnold Heertje op het artikel van Ferry Haan "De frustrerende almacht van het Cito" in de Volkskrant. Het is tegerlijkertijd een reactie op het artikel van Eric Welp "De middelmaat corrigeert de eindexamens", dat in de Volkskrant van 18-06-2010 verscheen.

 • 12-06-2010 Het failliet van het VWO-profiel Economie & Maatschappij
  In ESB van april verscheen dit artikel van Ivo Arnold. Hieruit blijkt dat scholieren met een natuurprofiel beter presteren in het wetenschappelijk economieonderwijs dan scholieren met een economieprofiel. Een schooldecaan zou een scholier die belangstelling heeft voor economie, maar ook een natuurprofiel zou aankunnen, moeten adviseren om een natuurprofiel te kiezen. Zolang het wiskundeonderwijs binnen het profiel economie niet verzwaard is, bereid dit hem of haar beter voor op de studie economie. Arnold Heertje geeft in ESB van mei een reactie op bovengenoemd artikel. Hij stelt verder dat in de loop van de jaren het analytische karakter van het vak economie bij het vwo bewust is verzwakt. Dit blijkt ook uit het nieuwe economie programma van de Commissie Teulings. Voertuig van de verschraling van het VWO-economie onderwijs is het anonieme lesmateriaal in de vorm van lesbrieven dat de Stichting LWEO uitgeeft. Niet de inhoud van het vak is uitgangspunt, doch de didactiek.
  Wilt u het artikel lezen, klik dan hier.

 • 11-06-2010 Pilot-examens economie havo en vwo frustrerend
  De pilot-examens van het vernieuwde economieprogramma voor havo en vwo die in mei 2010 zijn afgenomen op 10 pilotscholen waren volgens docent Ferry Haan grote obstakels voor zelfs de meest ijverige leerling. In zijn column in de Volkskrant uit hij zijn frustratie over de onvoorspelbaarheid van vorm en inhoud van deze examens onder de titel "De frustrerende macht van het Cito".

 • 17-04-2010 Paul Samuelson (1915-2009)
  Arnold Heertje was aanwezig bij de herdenking van leven en werk van Paul Samuelson. Samuelson kreeg de Nobelprijs in 1970. Samen met Kenneth Arrow is hij de grondlegger van de moderne, mathematische economie in de tweede helft van de vorige eeuw. Arrow kreeg de Nobelprijs in 1972. Samuelson is bekend vanwege zijn handboek Economics. Wilt u het artikel lezen, klik dan hier.

 • 09-04-2010 Sprookje: beter onderwijs voor 4 miljard minder
  Zouden sprookjes dan toch bestaan? In Den Haag denken ze van wel. In de enorme stapel rapporten die allerlei ambtelijke commissies vorige week uitspuwde, zat ook een rapport over het onderwijs. ‘Productiviteit Onderwijs’, werd geschreven door de werkgroep productiviteit onderwijs. De groep kwam tot de conclusie dat het onderwijs twintig procent, of 4,1 miljard euro, kan bezuinigen, terwijl het onderwijs niet aan kwaliteit inboet. Sterker, het onderwijs zou naar Fins model kunnen verbeteren. Zou het echt? Ferry Haan laat in dit artikel zien dat dit niet kan.

 • 10-03-2010 Zachte dood van hard studiehuis 
  Een paar nieuwe muren markeren het einde van het Studiehuis. De grote studiezalen worden verlaten. Docenten herwinnen controle. We zoeken wel nog een nieuwe naam voor een gestorven leer, aldus Ferry Haan.

   
 • 27-01-2010 Zesjescultuur en motvatieprobleem
  Vele docenten hebben te maken met bovenstaande problematiek; zo ook Ferry Haan. Vandaag schriijft hij in z'n wekelijkse column voor de Volkskrant over de zelf gekweekte zesjescultuur. Een week eerder belichtte hij het motivatieprobleem.
    
 • 12-12-2009 Arnold Heertje ontvangt Pierson Penning 
  Op 11 december is de Pierson Penning, de hoogste Nederlandse onderscheiding in de economie, uitgereikt aan Arnold Heertje. In het dagblad Trouw verscheen naar aanleiding hiervan het artikel "Volkseconoom is nu een eretitel". Tevens vond er in de Tros Nieuwsshow een interview plaats.De prestigieuze Pierson-penning wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan een Nederlands econoom, die zich heeft onderscheiden door de kwaliteit en diepgang van zijn publicaties. Arnold Heertje ontvangt de penning vanwege zijn belangrijke bijdrage aan theorievorming, zijn ijveren voor de kwaliteitsverbetering van het economie-onderwijs, zijn inzet op het terrein van de geschiedenis van het economisch denken en zijn pleidooi voor een breed welvaartsbegrip. 
 • 30-10-2009 AOW naar 67 zal worden gezien als  een zegen
  Arnold Heertje ziet de voordelen van een verhoging van de AOW-leeftijd. In 2008 pleitte de Commissie Bakker al voor deze verhoging. Het kabinet was begin 2009 nog tegen (AD 05-02-2009) maar wil nu juist wel een verhoging naar 67 jaar! Uit het opiniestuk "Rafels aan AOW-plan" (VK 13-11-2009) blijkt dat het kabinet soms geen antwoord weet op vragen van de oppositie.

 • 16-10-2009 Perikelen rond DSB bank
  In onderstaande artikelen belicht Arnold Heertje een aantal rollen van belangrijke spelers aangaande de DSB bank van Dirk Scheringa.
  21-10-2009 "De prikkels van winst en verlies bij ondergand DSB"
  14-10-2009 Arnold Heertje: "Een bedenkelijk spel rond DSB"
  07-10-2009 "Lakeman: 'spreken is zilver, maar zwijgen is goud'"
  In het NRC verscheen in dit kader "Klassieke bankrun werd DSB fataal", "Rechter verklaart DSB bank failliet", "DSB-klant met ton-plus krijgt bijna alles terug" , "DSB beheer failliet verklaard" , DSB: Een chronologie van "De snelle Belofte Bank" en Afwikkeling faillissement DSB duurt jaren.
 • 02-10-2009 Lans Bovenberg en de economie van het christelijk geloof
  "In de economie kan je niet alles in geld uitdrukken" zegt Arnold Heertje. In de Trouw van 2 oktober reageert hij op een artikel van Lans Bovenberg met de kop "De economie van het christelijk geloof". Volgens Lans Bovenberg was Jezus een ware econoom en hemels calculeren is dan ook heilzaam! Wilt u de reactie van Arnold Heertje lezen, klik dan hier.

 • 24-09-2009 Geert Dales: de grondlegger van de valse voorlichting
  In zijn nieuwste column gaat Anold Heertje in op het debacle van de Noordzuidlijn. De voormalige Amsterdamse wethouder Geert Dales begrote deze metrolijn in 2003 op €1,4 miljard; inmiddels is dit €3,1 miljard geworden! De naam van Geert Dales prijkt bovendien als nummer 13 op de lijst van de hoogste bonussen in de semi-publieke sector! Wilt u dit artikel lezen, klik dan hier.

 • 10-09-2009 Lans Bovenberg snapt niets van levensloop
  Arnold Heertje is niet te spreken over de manier waarop Lans Bovenberg de levensloop karakteriseert. Voor docenten economie gaf Lans Bovenberg onlangs een lezing over de levensloop van mensen. Het ging echter uitsluitend over geld! Hij stelt dat mensen in geld het meeste waard zijn als ze 18 jaar zijn! De waarde van mensen van 60 jaar stelt hij op nul euro! Deze mensen zijn volledig afgeschreven en na 60 jaar wordt hun waarde snel negatief! Deportatie van de oudjes naar een warm land luidt zijn oplossing! Wilt u het artikel van Arnold Heertje op RTLZ hierover lezen, klik dan hier.
 • 07-09-2009 Econonoom past bescheidenheid. Pijnlijk tekort aan historisch kader en besef
  In het FD van 5 september laat F.J. de Graaf (bestuursadviseur en lector International Business) weten niet blij te zijn met het overheersende neoklassieke denken in termen van marktwerking. Hij is voorstander van meerdere denkrichtingen op faculteiten bedrijfskunde en economie. Hij verwijst ook naar het boek" Echte Economie", waarin Arnold Heertje twee jaar geleden reeds pleitte voor de terugkeer van een dienende economische wetenschap. Wilt u dit artikel lezen, klik dan hier.

 • 17-08-2009 In de nieuwste economische boeken komt kredietcrisis nog niet voor
  Arnold Heertje vindt dit belachelijk. Wilt u dit artikel lezen, klik dan hier. In een reactie op dit artikel onder de titel "Economie is te leuk voor schookboeken" daagt de hoofdredacteur van het FD economiedocenten uit om hun dagelijkse inspiratie op te doen in het FD (via studentenabonnement). Prof. dr. Boons regeert hierop onder de titel "Dankzij Heertje is economie geliefd" en prijst het boek van Heertje "De kern van de economie" de lucht in. 
   
 • 23-06-2009 Marktfalen in zorg kost duizenden doden
  Dit artikel staat in het Financieele Dagblad van 22-06-2009 en is geschreven door Marit van Sandwijk, arts en econoom. Roken, gezondheidszorg en economie staan in verband met elkaar. Een hogere accijns is wel degelijk effectief om het roken te ontmoedigen. Wilt u dit artikel lezen, klik dan hier.
   
 • 11-06-2009 Sommige mensen leren het nooit
  Arnold Heertje is niet te spreken over de manier waarop J. Hinloopen, docent economie aan de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam, het begrip welvaart kwalificeert en laat dit in dit artikel duidelijk blijken. Wilt u het artikel lezen, klik dan hier.
  In de recente publicatie van het CBS, CPB, PBL en SCP "Monitor Duurzaam Nederland 2009" wordt juist uitgegaan van het brede welvaartbegrip en staat dat het NI en BBP niet als indicator van welvaart mag worden opgevat (pagina 25). Wilt u deze publicatie lezen, klik dan hier.

 • 14-03-2009 Arnold Heertje ontvangt ICLON Economie Onderwijs Onderscheiding
  Op 11 maart heeft Arnold Heertje  de ICLON Economie Onderwijs Onderscheiding ontvangen. Met deze prijs spreekt het ICLON zijn waardering uit voor zijn bijdrage aan het Nederlandse economieonderwijs. Heertje is de eerste die deze onderscheiding ontvangt. Wilt u het artikel lezen, klik dan hier.
   
 • 07-03-2009 Arnold Heertje in de Duurzame 100 van Dagblad Trouw (bijlage)
  De meest uitgesproken econoom van Nederland staat op de 91e plaats in de Duurzame 100. En niet zomaar. Hij is altijd al pleitbezorger geweest van het 'brede welvaartsbegrip' waarin ook de kwaliteit van het leven centraal staat. Daarnaast trekt hij al twee jaar door het land met lezingen over "Echte economie", waarbij de duurzaamheid benadrukt wordt. Komende week verschijnt de 10e druk hiervan. Wilt u de hele bijlage lezen, klik dan hier.

 • 22-02-2009 Economen, bemoei je met het onderwijs 
  Ferry de Haan, die economielessen is gaan geven over de pilot, doet deze oproep. Hij is niet tevreden over de vernieuwing van het economieonderwijs van havo en vwo; klik hier om het artikel te lezen. Ferry de Haan wijst ook op topeconoom Arnoud Boot die in het economenblad ESB economen van naam oproept zich te bemoeien met de vernieuwing van het economieonderwijs. Tunnelvisie dreigt dit programma een veel te eenzijdige invalshoek te geven. Klik hier om ook dit artikel te lezen.
 • 12-02-2009 "Leerling moet de crisis kunnen begrijpen"
  In het nieuwe economieprogramma hoeven leerlingen straks bijna niets meer te weten over macro-economie, de geldscheppende banken en over de rol van overheden. Maar volgens Arnold Heertje kun je om de leer van Keynes niet heen. Wilt u dit interview met Arnold Heertje in het AD van 06-02-2009 lezen, klik dan hier.

 • 08-11-2008 Vernieuwing van de methode van de kern van de economie
  Er komt zowel voor havo als voor vwo een complete herziening van de methode, waaraan wordt medegewerkt door een team van ervaren, betrokken en deskundige auteurs. De vernieuwde methode weerspiegelt de recente vernieuwing van de economische wetenschap (informatietheorie, speltheorie, implementatietheorie, welvaartstheorie) zonder de band met de klassieke uitgangspunten van de economie, schaarste en welvaart te verbreken. Er wordt ook lering getrokken uit de deels negatieve ervaringen die met de pilot omtrent het advies van de Cie-Teulings worden opgedaan. Zodoende ontstaat een volwassen studieboek, dat de basis vormt voor vernieuwende en vruchtbare lessen economie "for years to come". 
   

 • 04-10-2008 Lichtpunten in de de kredietcrisis
  Wilt u een kritische noot hierover lezen, ga dan naar de colum van Arnold Heertje op Rtlz of de colum van Rolf Schöndorff en Jan Pleus in de Volkskrant

 • 18-08-2008 "Kredietcrisis is een godsgeschenk" aldus Arnold Heertje op Lowlands
  University.              
  In een college met inspiratie, humor en diepgang analyseerde Heertje de toestand
  van ons land.
  Wilt u de recensie van VPRO 3voor12 hiervan lezen, klik dan hier; ook verwees
  Heertje naar "Cradle to Cradle" (afval = voedsel) of te wel een Circulaire Economie.

 • 31-07-2008 Kinderen de dupe van krankzinnige aanbesteding schoolboeken
  Arnold Heertje is niet te spreken over de manier waarop de "gratis schoolboeken" geraliseerd worden en laat dit in dit artikel duidelijk blijken. Wilt u het artikel lezen, klik dan hier.
   

 • 25/07/2008 Automatisering leidt tot dehumanisering
  In zijn boek 'Echte Economie' schetst Arnold Heertje al de gevolgen van de toenemende automatisering. In dit artikel komt dit onderwerp nog eens ter sprake. Wilt u het artikel lezen, klik dan hier

 • 16/07/2008 Ambachtsschool terug van weg geweest
  Arnold Heertje is blij met de terugkeer van dit schooltype en laat dit blijken in zijn column voor RTLZ. Wilt u het artikel lezen, klik dan hier.

 • 27/06/2008 Arnold Heertje houdt lezing op Lowlands
  Op 17 augustus zal Arnold Heertje een lezing houden op het popfestival Lowlands voor zo'n 2000 festivalgangers. De lezing zal gaan over zijn laatste boek 'Echte Economie', waarvan de 8ste druk binnenkort verschijnt. Echte Economie gaat over de welvaarttheorie en de kwaliteit van ons bestaan.

 • 05/06/2008 We hebben de technologische kennis van Israël nodig
  Dit is de titel van een nieuw artikel van Arnold Heertje in zijn column voor RTLZ. Klik hier om het hele artikel te lezen.

 • 24/05/2008 Zuidas-project is ten dode opgeschreven
  Dit is de titel van een nieuw artikel van Arnold Heertje in zijn column voor RTLZ. Klik hier om het hele artikel te lezen.

 • 01/05/2008 Het CPB snapt niet wat welvaart is
  Dit is de titel van een nieuw artikel van Arnold Heertje in zijn column voor RTLZ. Klik hier om het hele artikel te lezen.

 • 09/04/2008 Maatschappleijke tweedeling dreigt voor onderwijs
  Dit is de titel van een nieuw artikel van Arnold Heertje in zijn column voor RTLZ. Klik hier om de column te bekijken

 • 10/03/2008 Nederlandse economen lopen achter bij de Amerikaanse
  Arnold Heertje benadrukt in deze column voor RTLZ (05/03) de kwaliteit van het bestaan. Klik hier om het hele artikel te lezen en nog meer aansprekende artikelen van zijn hand.

 • 06/01/2008 Nieuwe column van Arnold Heertje op rtlz.nl
  Op rtlz.nl is een nieuwe column verschenen van Arnold Heertje. Hij gaat over de Raad van Economische Adviseurs, die na drie jaar te hebben bestaan, onlangs is opgeheven. Lees deze column hier.

 • 31/12/2007 Nieuwe column Arnold Heertje op rtlz.nl
  Arnold Heertje heeft het openingsartikel in ESB van deze week geschreven. 'Naar Echte Economie in 2008' gaat over het misverstand dat het in de economie alleen maar over geld zou gaan. Lees het hele artikel hier.

 • 30/12/2007 Nieuwe column Arnold Heertje op rtlz.nl
  Op rtlz.nl staat een nieuwe column van Arnold Heertje, waarin hij terugkijkt op zijn columns en lezingen van afgelopen jaar. Lees deze column hier.  

 • 20/12/2007 Nieuwe column Arnold Heertje op rtlz.nl
  Op rtlz.nl staat een nieuwe column van Arnold Heertje over de kwaliteit van het onderwijs, Ronald Plasterk en de PvdA. Lees deze column hier

 • 10/11/2007 Nieuwe columns Arnold Heertje op rtlz.nl
  Op rtlz.nl zijn twee nieuwe columns van Arnold Heertje verschenen, allebei over het onderwijs. De ene column, Machtswoord in het onderwijs, gaat over de kwestie rond het Commanderij College in Gemert. Heertje neemt het op voor geschiedenisdocent Henk Giebels. In de andere column, HBO-raad heeft geen oog voor eisen kenniseconomie, vraagt hij zich af waarom oud-vakbondsman Terpstra blindelings de belangen van managers in het onderwijs behartigt.

 • 31/10/2007 Zesde druk Echte Economie verschenen
  In Echte Economie speelt Arnold Heertje met de economie. Helder en beeldend zet hij recht wat in de moderne economie is scheefgegroeid. Hij hekelt de specialisaties die het zicht ontnemen op de twee uitgangspunten van de economische wetenschap: schaarste en welvaart. In deze 'verhandeling over schaarste en welvaart en over het geloof in leermeesters en lernen' legt Heertje het intellectuele tekort in de Nederlandse samenleving bloot. Hij wijt dit tekort aan het onderwijs en ontleent aan het jodendom zijn remedie daarvoor: het permanente leren.

  Geïnteresseerd? Dan kunt u hier enkele fragmenten uit het boek lezen. Tevens kunt u Echte Economie hier bestellen. 
   
 • 24/10/2007 Nieuwe column Arnold Heertje op rtlz.nl
  Vandaag is op rtlz.nl een nieuwe column van Arnold Heertje verschenen, getiteld 'Welvaart is meer dan geld', waarin hij met nieuwe voorbeelden toelicht waarom het CPB er een te beperkte benadering van de economie op na houdt, die alleen rekening houdt met een geld uit te drukken grootheden. De waarde van sommige goederen, zoals de niet-reproduceerbare schilderijen van Armando, is nu eenmaal niet goed in geld uit te drukken.
 • 06/10/2007 Wouter Bos en het ruime welvaartsbegrip
  Onlangs schreef Wouter Bos een artikel in De Volkskrant, waarin hij betoogde dat de modellen van het CPB uitsluitend gaan over de financiële kanten van het economisch proces. Wat niet gekwantificeerd wordt, telt niet mee.
  Dit sluit natuurlijk goed aan bij onze opvattingen over economie. Wij gaan immers altijd uit van het ruime welvaartsbegrip, waarin ook ruimte is voor zaken als de kwaliteit van het milieu. In een tweetal stukken die deze week op rtlz.nl en in De Volkskrant zijn verschenen, licht Arnold Heertje deze punten nog eens toe.

 • 15/08/2007 Artikel Arnold Heertje in Volkskrant
  Vandaag verschijnt een opiniestuk van Arnold Heertje in De Volkskrant, waarin hij stelt dat niet hogere salarissen, maar een betere lerarenopleiding nodig is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hij gaat hiermee in tegen de hoogleraren Maassen Van den Brink en Groot, die eerder in De Volkskrant pleitten voor hogere lerarensalarissen. Lees het artikel hier.

 • Oudere nieuwsberichten vindt u in het Archief.

 • Bezoek ook eens onze andere websites:
  http://www.kerneconomie.nl/
  http://www.elementaire-economie.kennisnet.nl/

Object not found!

Object not found!

The requested URL was not found on this server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.

If you think this is a server error, please contact the webmaster.

Error 404

botsvsbrowsers.biz
Apache/2.4.18 (Unix) OpenSSL/1.0.1t