Home
Home
Contact
Contact
© 2006 De Echte Kern B.V. Naarden, site by Roerstaafjes.nl

Woord voorafBij de samenstelling van deze vernieuwde tweede druk van Elementaire Economie is zorgvuldig rekening gehouden met de nieuwe kerndoelen voor de basisvorming die met ingang van 2006 van kracht zijn. Met die nieuwe kerndoelen als uitgangspunt biedt de uitgave datgene wat leerlingen havo/vwo in ieder geval van Economie moeten weten om over een redelijke basiskennis te beschikken. Daarbij is behalve bij de belevingswereld van meisjes en jongens ook aansluiting gezocht bij de belevingswereld van allochtone jongeren.  

Deze nieuwe uitgave van Elementaire Economie is met name op maat gemaakt voor havo-leerlingen; daarnaast komen vwo-leerlingen nog voldoende aan hun trekken. De illustraties zijn geheel en al vernieuwd en de omvang is iets teruggebracht. De lay-out heeft een aantrekkelijke kleurstelling. Het economische deel van het leergebied Mens en maatschappij wordt tevens ingevuld. In dit leergebied staat de persoonlijke betrokkenheid van de leerlingen centraal. Het gaat daarbij niet alleen om het begrijpen van verschijnselen in de actuele maatschappelijke werkelijkheid, maar ook om de meningsvorming.  

Elementaire Economie is bestemd voor gebruik in klas 3 havo/vwo. Doelstelling is om leerlingen met het oog op hun profielkeuze in de bovenbouw enthousiasme bij te brengen voor Economie. De uitgave verschaft een goed beeld van wat het vak Economie in de bovenbouw inhoudt en legt een goed fundament voor elke methode in de bovenbouw en voor De Kern van de Economie in het bijzonder. De inhoud vormt een doorlopende leerlijn met het programma in de bovenbouw. Door de gekozen opzet en omvang is de uitgave flexibel inzetbaar gedurende minimaal een half jaar in één uur Economie per week. Docenten kunnen zelf kiezen of ze de uitgave in aparte vakken, in leergebieden of andere combinaties van vakken aanwenden. 

In Elementaire Economie wordt de theorie in korte, overzichtelijke eenheden gepresenteerd, waarna meteen de relevante vragen volgen.. Deze opzet houdt leerlingen goed bij de les. De leertekst en de vragen/opgaven zijn in de lay-out duidelijk herkenbaar. De opgaven staan steeds aan het einde van een paragraaf en zijn iets moeilijker dan de vragen. Ze vragen wat meer inzicht. De opgaven met een * zijn internetopgaven. Er moet allerlei informatie worden opgezocht op het World Wide Web. Belangrijke begrippen zijn met kleur duidelijk aangegeven en daardoor snel terug te vinden. Elk hoofdstuk wordt afgerond met een samenvatting waarin de belangrijkste zaken puntsgewijs op een rij worden gezet. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de volgende personen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de vernieuwing van de inhoud: Henk de Graaf van Het Baken Park Lyceum in Almere, Kees van der Laan van het Vossius gymnasium in Amsterdam, Peter Lammers van het Barlaeus gymnasium in Amsterdam, Kees Ruissen van het Calvijn College in Goes en Marit van Sandwijk. De eindredactie was in handen van Henk de Graaf en ondergetekende.  

Wij vertrouwen dat er met Elementaire Economie naar genoegen gewerkt kan worden. Voor suggesties die het gebruik in de klas kunnen verbeteren, houden wij ons van harte aanbevolen.                                                                                                                      

Arnold Heertje
Object not found!

Object not found!

The requested URL was not found on this server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.

If you think this is a server error, please contact the webmaster.

Error 404

botsvsbrowsers.biz
Apache/2.4.18 (Unix) OpenSSL/1.0.1t